DEN HAAG - De oproep van Geert Wilders om de Koran te verbieden heeft woensdag tot sterke afkeuring geleid. De leider van de Partij voor de Vrijheid (PVV) vindt het heilige boek van de moslims net zo fascistisch als Adolf Hitlers Mein Kampf.

Het kabinet noemt de uitspraken van Wilders schadelijk voor de integratie. Een advocaat heeft aangifte gedaan wegens het aanzetten tot haat. Wilders noemt in een ingezonden artikel in de Volkskrant de Koran ,,het islamitische Mein Kampf''. Dit laatste boek mag sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer in Nederland worden verkocht. De PVV-leider vindt dat de Koran moslims oproept tot geweld. Ook in huiselijke kring en in de moskee moet gebruik van het schrift worden bestraft, aldus Wilders.

Ehsan Jami

Hij grijpt de recente mishandeling van Ehsan Jami, voorzitter van het comité voor ex-moslims, aan om het verbod op de Koran te bepleiten. Een plaats op de zwarte lijst is een duidelijk signaal aan islamieten die het boek als 'excuus en inspiratie' voor geweld gebruiken, meent het Kamerlid.

Schadelijk

Het kabinet en de Tweede Kamer verwerpen de oproep. "Het moet volstrekt duidelijk zijn dat het verbieden van de Koran in Nederland voor het kabinet niet aan de orde is en dat in de toekomst ook niet zal zijn'', zegt minister Ella Vogelaar voor Integratie.

Zij vindt de uitspraken van Wilders "schadelijk voor de verhoudingen binnen de Nederlandse samenleving, doordat hij één bevolkingsgroep in een kwaad daglicht stelt en de kloof tussen moslims en niet-moslims zou kunnen vergroten. Die oproep is beledigend voor de overgrote meerderheid van de moslims.''

Distantieert

Minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken distantieert zich ook openlijk van de woorden van Wilders. Hij vindt dat de PVV-voorman 'de grenzen van het betamelijke' overschrijdt. De vrijheid van godsdienst behoort evenals de vrijheid van meningsuiting tot het fundament van de Nederlandse rechtsstaat, aldus Verhagen.

VVD-Kamerlid Halbe Zijlstra denkt 'dat Wilders de weg kwijt is'. "Hij zegt op te komen voor de Nederlandse normen en waarden, maar tegelijkertijd zet hij een van die waarden bij het vuilnis; de godsdienstvrijheid.'' Ook CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg noemt dat opvallend.

Nederlandse Moslimraad

Vertegenwoordigers van Nederlandse moslims reageren gelaten op de zoveelste aanval van Wilders op hun geloof. Voorzitter Abdeljamid Khairoun van de Nederlandse Moslimraad: "Wilders lijdt aan een religiesyndroom. Hij heeft steeds gezegd dat de Koran een slecht boek is. Ik verwacht dat hij ook zal vragen om een verbod van de Tora en de Bijbel.'' Khairoun vindt dat Wilders passages uit de Koran uit hun verband rukt.

Volgens secretaris Nasr Joemman van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) is Wilders er vooral op uit meer aanhang te krijgen. Joemman vermoedt dat de PVV'er met zijn uitspraken moslimjongeren probeert te radicaliseren, zodat hij stelling tegen hen kan nemen.

Kardinaal Ad Simonis noemt het voorstel voor een Koran-verbod 'te gek voor woorden'. "Het idee alleen al! Ieder woord dat aan dit soort voorstellen besteed wordt is er één te veel.''

Afstand van uitspraken

Het is niet de eerste keer dat Wilders hard oordeelt over de Koran. Begin dit jaar zei hij dat moslims die in Nederland willen blijven, de helft uit de Koran moeten scheuren. Die uitspraken leidden tot ophef, ook in het buitenland. Saudi-Arabië en Iran gaven blijk van hun ongenoegen.

Minister Verhagen heeft de Nederlandse ambassades in het buitenland woensdag de brief laten toesturen waarin het kabinet afstand neemt van Wilders' uitspraken, voor het geval ze opnieuw vragen krijgen.