AMSTERDAM - Buurtactiviteiten zijn erg belangrijk voor de wijk en voor de band met de buren, vinden de meeste Nederlanders. Toch vindt meer dan de helft van de Nederlanders dat in hun buurt weinig wordt georganiseerd.

Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in Amsterdam onder ruim vijfhonderd mensen, in opdracht van Douwe Egberts. Aanleiding is de Nationale Burendag die zaterdag 15 september voor de tweede keer wordt gehouden.

Wijken waar eens in de zoveel tijd iets wordt ondernomen, zijn het gezelligst, vindt 77 procent van de Nederlanders. Maar liefst 92 procent is van mening dat buurtactiviteiten goed zijn voor de band met de buren.

Jongeren

Het zijn vooral jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 25 jaar die vinden dat bij hen in de buurt weinig wordt georganiseerd. Zij missen activiteiten.

"Ook al vinden buren in Nederland buurtactiviteiten belangrijk, het komt er zelden van iets te organiseren. Zeker 70 procent van de buren in Nederland heeft zelf nog nooit het initiatief genomen samen met de buren iets te ondernemen", concludeert Motivaction.

Tijdgebrek

De verklaring voor deze ogenschijnlijk tegenstrijdige resultaten is onder meer tijdgebrek. Daarnaast vinden mensen het ook lastig om zonder aanleiding een gesprek te beginnen, zo bleek al eerder uit een onderzoek.

"Voor dit laatste lijken buurtactiviteiten de oplossing; 85 procent van de ondervraagden is namelijk van mening dat buurtactiviteiten de drempel om met buurtgenoten in gesprek te komen verlagen."