NEW YORK (ANP/AFP) - Het Amerikaanse dagblad The New York Times keert zich tegen een aanval op Irak zonder internationale steun. In een commentaar van onder de kop "Nee zeggen tegen oorlog'' stelde de krant zondag dat het beter is om de wapeninspecties uit te breiden en voort te zetten.

De commentator noemde het recente verslag van de chef wapeninspecties Hans Blix van de VN, en de directeur van het atoomagentschap IAEA, Mohammed el-Baradei, "verwoestend'' voor het Amerikaanse standpunt.

De verslagen van vrijdag tonen volgens The New York Times vooral aan dat vooruitgang wordt geboekt en dat Irak onder druk ontwapent. Verder blijkt dat beweringen dat Irak kernwapens probeert te maken, onwaar zijn.

De krant concludeert voorts dat er geen verband is aangetoond tussen de terreurgroep al-Qaeda en Irak, hoe graag Bush ook in zijn redes rept van een dergelijk verband. De krant roept op tot meer en agressievere inspecties omdat die het aanvankelijk gestelde doel van de Amerikaanse regering ook kunnen bereiken.

De Amerikaanse president Bush had er beter aan gedaan niet zo'n agressieve machtspolitiek te voeren. Hij had dan nu gedaan kunnen krijgen dat de VN zich achter meer en diepgravender inspecties scharen. Dat zou voor Bush een overwinning zijn, terwijl hij de troepen terug naar huis kan halen. Maar Bush heeft er volgens het dagblad helaas op gehamerd dat er een nieuw regime in Bagdad moet komen. Zo heeft de president zichzelf in een hoek gepraat waar hij zonder oorlog niet meer uitkomt.

De krant wijst er op dat landen elkaar niet mogen aanvallen op basis van vage beschuldigingen en gebrekkig inlichtingenwerk. Ze brengt ook een zegszijze uit de Vietnam-oorlog in herinnering, waarbij militairen zich afvroegen "hoe ze een dorp gingen vernietigen om het redden''.