DEN HAAG - Bij ongeveer 1300 pluimveebedrijven in Nederland wordt de komende week vogelpestonderzoek gedaan. Per provincie en per bedrijfstak komen er steekproeven om te kijken of er nog een tweede vogelpestvirus heerst.

Ook worden op alle pluimveebedrijven met vleeseenden, vleeskalkoenen en leghennen met vrije uitloop uit de stal monsters genomen. Dat heeft het ministerie van Landbouw zaterdag gezegd.

Tweede virus

Minister Veerman van dat departement kondigde afgelopen week al aan ook buiten de zogeheten toezichtsgebieden te gaan controleren op vogelpest, omdat er mogelijk een tweede virus zou circuleren. Van de 3500 pluimveebedrijven in Nederland ondergaan er dus 1300 een test. Bij de reguliere bedrijven gaat dat steekproefsgewijs, bedrijven met vleeseenden, vleeskalkoenen en leghennen met vrije uitloop krijgen allemaal een test. Dit moet omdat deze laatste categorieën gevoeliger zijn voor het virus.

Het zogeheten monitoringprogramma moet eind volgende week zijn afgerond. Het is de bedoeling dat het in de toekomst vaker wordt gedaan. Inmiddels is van veertien bedrijven vastgesteld dat ze besmet zijn met het virus, daarnaast zijn er 22 ernstig verdacht. Het gebied rond Barneveld waar speciale beperkingen gelden is uitgebreid, naar aanleiding van enkele nieuwe verdenkingen vrijdag.

De vervoersmaatregelen zijn ook weer aangescherpt. Nu mogen gemengde bedrijven waar ook pluimvee staat in heel Nederland geen mest meer uitrijden of vervoeren. Hetzelfde geldt voor gebruikt strooisel. Een dergelijk verbod gold al voor de ingesloten gebieden rond Barneveld en Laren (Gld) maar is nu uitgebreid naar heel het land, om verspreiding van het virus te voorkomen. Vervoer en uitrijden van pluimveemest was al verboden voor heel Nederland.

Aangifteplicht

Vanaf zaterdagavond treedt er tevens een nieuwe regel in werking die het pluimveehouders verplicht te melden als per week meer dan 3 procent van de kippen in hun stal sterft. Dit is een aanscherping van de aangifteplicht voor besmettelijke ziekten. Deze houdt in dat pluimveehouders een vermoeden van een dergelijke ziekte moeten melden.