PEKING - China heeft ambtenaren opgedragen afstand te nemen van de keiharde propaganda over de eenkindpolitiek. Een rustigere benadering moet verzet tegen het omstreden beleid de wind uit de zeilen nemen, meldden staatsmedia zondag.

Posters met dreigende leuzen over gedwongen abortussen en zware straffen bij het baren van meer dan een kind hebben het imago van het beleid beschadigd, aldus het persbureau Xinhua. Lokale ambtenaren belast met gezinszaken moeten dergelijke slogans vervangen en hebben daarbij de keuze uit 190 gematigder oproepen.

Zo kunnen zij in plaats van de kreet 'Nog een baby betekent nog een graf' de leus 'Moeder aarde is te moe om nog meer kinderen te dragen' gebruiken.

Bevolkingsgroei

China begon de eenkindpolitiek in 1979. De impopulaire maatregel heeft geholpen de bevolkingsgroei in het land met 1,3 miljard inwoners te vertragen.

Overigens liet een een hoge overheidsfunctionaris onlangs weten dat slechts een krappe 36 procent van de Chinezen echt maar één kind mag hebben. Voor de meerderheid gelden er afwijkende regels.