AMSTERDAM - Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een vervoersverbod afgekondigd voor schapen, runderen, varkens en geiten. Het verbod is van kracht sinds 14.30 uur.

NUVIDEO##http://www1.nu.tv/home/video/show/3800 Ook op jaarmarkten en braderieën mogen de dieren niet aanwezig zijn. Alleen dieren die van een veehouderij rechtstreeks naar de slacht gaan, mogen vervoerd worden. De maatregel is genomen omdat op een rundveebedrijf in Groot-Brittanië mond- en klauwzeer is uitgebroken.

Veewagens

Alle veewagens die afkomstig zijn uit het Verenigd Koninkrijk moeten op een erkende wasplaats in Nederland extra gereinigd worden. Dezelfde maatregel geldt voor het vervoer van paarden.

Daarnaast adviseert het ministerie om in het Verenigd Koninkrijk geen boerderijen te bezoeken. Ook is het verboden om van het eiland dieren of etenswaren van dierlijke oorsprong mee te nemen naar Nederland.