DEN HAAG - Het kabinet wil de LPF-motie, waarin de Tweede Kamer vraagt om een specifieke groep asielzoekers alsnog een verblijfsvergunning te geven, toch uitvoeren. Hoe dat precies moet gebeuren, is nog niet duidelijk. Daar moet volgens minister Nawijn (Vreemdelingenzaken en Integratie) nog over worden gesproken. Nawijn zei dit vrijdag na afloop van de wekelijkse ministerraad. De LPF-bewindsman zei niet zeker te weten of het allemaal nog in deze kabinetsperiode lukt. Wellicht schuift deze taak door naar een volgend kabinet, aldus Nawijn.

De LPF-motie stelt dat een groep van bijna 2300 asielzoekers die al vijf jaar of langer in Nederland wacht op een besluit over hun eerste asielverzoek een verblijfsvergunning moet krijgen. Nawijn deed dit voorstel overigens enkele weken geleden zelf in het kabinet, maar werd toen teruggefloten. De LPF-fractie kwam vervolgens met een motie van dezelfde strekking dat de steun van een Kamermeerderheid kreeg. Deze motie gaat het kabinet nu dus uitvoeren.

Eerder deze week liet premier Balkenende al weten een kleine groep langwachtende asielzoekers toch wel clementie te willen geven. Nawijn voelt zich echter niet gepasseerd, zo verzekerde hij. Hij heeft niet het idee dat Balkenende, die hem eerst dus terugfloot om zijn plan, nu met datzelfde idee aan de haal gaat.

Nawijn heeft daarom ook niet willen dreigen met opstappen. Overigens protesteerden vrijdag op het Binnenhof de dertig alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) die deze week weer waren weggelopen van de ama-campus in Vught. Onder leiding van SP-Tweede-Kamerlid Van Bommel wilden zij een petitie aanbieden aan Nawijn. Zij willen niet meer terug naar "dat strafkamp in Vught".

De ama's blijven het hele weekeinde in Den Haag, aldus een vrijwilligster die zich over de jongeren heeft ontfermd. "Wat er na het weekeinde met hen gaat gebeuren weet ik niet. We proberen ze zo lang mogelijk bij elkaar te houden om te voorkomen dat ze de illegaliteit ingaan." De dertig overnachten zolang in een kraakpand in Den Haag.