DEN HAAG - Artsen die zich op kosten van farmaceutische bedrijven onder het mom van een cursus in de watten laten leggen in verre oorden en apothekers die weliswaar een symposium volgen, maar zich vooral laten fêteren met golflessen.

Het behoort tot de verleden tijd. Althans als de nieuwe regels die demissionair minister De Geus van Volksgezondheid deze week overeen kwam met de Stichting Code Geneesmiddelenreclame worden nageleefd. De inspectie zal met onmiddellijke ingang toezien op de aangescherpte spelregels voor het contact tussen farmaceutische bedrijven enerzijds en artsen, apothekers, tandartsen en andere 'beroepsbeoefenaars' anderzijds. De nieuwe normen worden opgenomen in de nieuwe Geneesmiddelenwet.

De Geus wil voorkomen dat bijvoorbeeld artsen alleen maar geneesmiddelen voorschrijven van bedrijven die de mooiste cadeautjes geven. "Patiënten moeten kunnen rekenen op objectieve voorlichting en een integere keuze voor een bepaald geneesmiddel", aldus de bewindsman vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Farmaceutische bedrijven mogen per arts, tandarts of apotheker geen geschenken geven die duurder zijn dan 50 euro met een maximum van 150 euro per jaar. Bovendien moet het presentje te maken hebben met het beroep van de ontvanger. Voor symposia, cursussen en congressen geldt dat die een wetenschappelijk karakter moeten hebben. De 'gastvrijheid' dient binnen de perken te blijven: farmaceuten mogen per deelnemer niet meer dan 500 euro per keer en maximaal 1500 euro per jaar vergoeden. De deelnemer moet altijd tenminste de helft van de kosten zelf dragen.

Ook over sponsoring en de honorering van 'beroepsbeoefenaars' die werkzaamheden voor farmaceutische bedrijven verrichten, zijn afspraken gemaakt.