DEN HAAG - Minister Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) heeft ten onrechte zelf goedgekeurd dat de aanbestedingsregels zijn overtreden.

Hij deed dat op advies van zijn ambtenaren, die zeiden dat hij het kon en moest doen. Dat stelde de bewindsman vrijdag in antwoord op aanvullende vragen van de Tweede Kamer.

Hij neemt de verantwoordelijkheid voor het genomen besluit.

Onjuist

Eerder meldde de minister al het "onjuist" te vinden dat de regels waren overtreden toen het bedrijf BKB de opdracht kreeg voor het organiseren van Het Akkoord van Schokland, een evenement over ontwikkelingssamenwerking eind juni.

Inmiddels zijn op het departement maatregelen genomen die herhaling moeten voorkomen.

Juristen

Uit het feitenrelaas dat de Kamer van de minister eiste, blijkt dat hij de opdracht aan BKB goedkeurde op 29 mei op advies van de ambtelijke leiding.

Hij wist toen ook dat juristen waarschuwden dat dit in strijd was met de Europese aanbestedingsregels.

Vriendjespolitiek

Koenders neemt de verantwoordelijkheid voor het besluit maar werpt opnieuw de suggestie of de schijn van vriendjespolitiek of belangenverstrengeling verre van zich, zo zei hij vrijdag in het tv-programma EenVandaag.

De PvdA-bewindsman benadrukte in dat verband dat hij zelf niet betrokken is geweest bij de keuze voor BKB, een bureau van zijn partijgenoten Lennart Booij en Erik van Bruggen.

Integriteit

Een projectgroep op zijn ministerie had het contact gelegd. "Ik had geen enkele betrokkenheid daarbij", zei hij.

Hij vindt het belangrijk dat zijn integriteit als minister boven alles verheven moet zijn.

Voorbeeldfunctie

BKB werkt volgens hem ook vaak voor andere ministeries en ook voor andere politieke partijen. Koenders vindt het een groot probleem dat veel aanbestedingen kennelijk niet goed worden uitgevoerd.

De overheid heeft daarin volgens hem een voorbeeldfunctie. "Ik betreur dan ook dat de aanbesteding niet goed is verlopen", zei hij.

Verkorte procedure

De bewindsman schrijft verder dat het idee voor het evenement niet kon worden overgedragen aan andere bureaus, omdat BKB het verzonnen had.

Bovendien was er te weinig tijd om een verkorte procedure in te stellen, stelt de minister.

Wrevel

Koenders weersprak in EenVandaag dat er wrevel is tussen hem en CDA-minister Maxime Verhagen, die op hetzelfde departement Buitenlandse Zaken als portefeuille heeft.

Omdat de eerste kritische vragen over de aanbesteding zijn gesteld door het Kamerlid Kathleen Ferrier van coalitiegenoot CDA, werd in politiek Den Haag gesuggereerd dat het om een afrekening van het CDA zou gaan.

Maar Koenders vindt dat speculaties, die volgens hem te wijten zijn aan de nieuwsluwte periode in de zomer. Hij stelde goed samen te werken met Verhagen ondanks hun verschillende politieke achtergrond.