DEN HAAG - De Tweede Kamer vreest dat een te grote Nederlandse betrokkenheid bij een VN-vredesmacht in Darfur moeilijk te combineren is met de missie in Uruzgan.

Ook moet voorkomen worden dat Nederlandse militairen machteloos moeten toekijken als de bevolking door militia wordt aangevallen.

Srebrenica

"We moeten geen Srebrenica II hebben", zei CDA-Kamerlid Raymond Knops in een eerste reactie.

Net als coalitiegenoot PvdA vindt het CDA dat goed gekeken moet worden of Nederland zijn ambities in Darfur wel kan combineren met Afghanistan.

De missie in Uruzgan is "behoorlijk belastend voor Defensie", vindt Knops.

Beperkte bijdrage

De ChristenUnie is om die reden vooralsnog voor een beperkte Nederlandse bijdrage.

Angelien Eijsink van de PvdA kan zich bij voorbeeld ook voorstellen dat Nederland inzet op het geven van trainingen voor Sudanese agenten.

De Kamer wil echter het definitieve oordeel laten afhangen van het voorstel van het kabinet.

Verheugd

De ministers Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) en Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) reageerden deze week verheugd op de resolutie van de Veiligheidsraad van de VN die een vredesmacht mogelijk maakt.

Zij onderzoeken momenteel of Nederland ook een bijdrage kan leveren, bijvoorbeeld met een militair hospitaal.

Vredesmacht

Ook de Kamer is blij dat een grotere vredesmacht in Darfur weer een stuk dichterbij is gekomen, maar steun voor een Nederlandse bijdrage is geen vanzelfsprekendheid.

De Kamer wil eerst duidelijk weten wat de resolutie inhoudt en hoeveel geweld militairen bijvoorbeeld mogen gebruiken om de bevolking, hulpverleners en zichzelf te beschermen tegen aanvallen van de militia.

Optreden

De ChristenUnie vindt dat er wel stevig tegen militia opgetreden moet worden als de bevolking en hulpverleners worden aangevallen. Het mag geen gecombineerde vredes- en waarnemingsmissie worden.

"Dat hebben we eerder meegemaakt in Rwanda, dat wordt toekijken als het fout gaat", stelt Joël Voordewind.

Sceptisch

Ook de SP en GroenLinks, die altijd vonden dat de internationale gemeenschap en ook Nederland meer moeten doen in Darfur, zijn sceptisch.

GroenLinks moet de resolutie nog goed bestuderen en zal dat vooral doen op de bevoegdheden van de VN-troepen.

De partij heeft altijd gepleit voor verdergaande bevoegdheden dan de VN-Veiligheidsraad toestond.

Uruzgan

De SP denkt dat Darfur er niet in zit, als Nederland niet uit Uruzgan weggaat. Net als GroenLinks is de SP altijd tegen de missie in Afghanistan geweest.

De Partij voor de Vrijheid (PVV) vindt het goed dat er een resolutie is. "Maar vooralsnog is de PVV niet overtuigd dat Nederland daar aan moet bijdragen", zegt fractievoorzitter Geert Wilders.