JUBA - Veel Sudanezen zijn bezorgd en angstig om de aandacht die uitgaat naar de Sudanese regio Darfur, nu besloten is een VN-macht naar het gebied te sturen.

Op zich is de bevolking optimistisch omdat Darfur internationale steun krijgt, maar tegelijk zijn de mensen bang dat het toch al wankele vredesakkoord tussen noord- en zuid-Sudan zal ontsporen.

Dat zei voorzitter Doekle Terpstra van de ontwikkelingsorganisatie ICCO vrijdag vanuit het stadje Juba, in Zuid-Sudan. Terpstra is deze week in Sudan in verband met een nieuwe campagne voor ontheemden.

Strijd

Door de strijd tussen het islamitische noorden en het christelijke zuiden zijn de afgelopen twintig jaar zo'n zes miljoen Sudanezen binnen hun eigen land op de vlucht geslagen.

Zij zitten nog steeds in schamele opvangkampen verspreid over het land. "Een buitengewoon tragische situatie", zei Terpstra.

Resolutie

Het extreme geweld in de westelijke regio Darfur barstte vier jaar geleden los en staat los van het noord-zuid-conflict.

Deze week nam de VN-Veiligheidsraad een resolutie aan die het mogelijk maakt een VN-macht naar Darfur te sturen. Ook de regering in Khartum ging akkoord.

Alibi

Terpstra zegt dat de resolutie in heel het land het gesprek van de dag is, zowel bij ontheemden als het middenveld, partnerorganisaties en de aartsbisschop die hij op zijn reis sprak.

"Maar Darfur is Sudan niet. De meesten vrezen dat de komst van de VN-macht in Darfur een alibi is voor de autoriteiten om de uitvoering van het vredesakkoord voor het noorden en zuiden te laten versloffen.

Vertraging

Ze roepen de wereld op Sudan in zijn totaliteit niet te vergeten", aldus Terpstra.

Hij wijst op de vertraging die er al is om afspraken na te komen, zoals de terugtrekking van militairen uit het zuiden.

Val

Volgens de ICCO-voorzitter zitten veel ontheemden "in de val". Omdat er een vredesakkoord ligt, moeten velen van hen terugkeren naar hun eigen woongebied.

De lokale autoriteiten verdrijven hen zelfs uit hun opvangkamp. "Ze willen wel terug maar het kan niet, omdat het nog onveilig is en er geen voorzieningen zijn."