NEW YORK - Het hoofd van het VN-wapeninspectieteam Unmovic, Hans Blix, wil nog "enkele maanden" de tijd krijgen voor zijn ontwapenings- en verificatietaak in Irak. Dat zei de Zweed vrijdag tegen de VN-Veiligheidsraad. Blix kondigde de komst van een concreet "werkprogramma" aan voor de inspecteurs in Irak.

Het programma is gericht op de belangrijkste nog onbeantwoorde vragen over het Iraakse wapenprogramma. Die hebben vooral betrekking op chemische en biologische wapens waarvan Irak zegt dat ze zijn vernietigd, maar waarvoor harde bewijzen nog ontbreken. Hij zei de kwestie ook voor het eerst te willen bespreken met Iraakse wetenschappers buiten de Iraakse grenzen.

Blix zei in een vrij korte toespraak de indruk te hebben dat Irak na een periode van verzet tegen de inspecteurs zijn initiatieven om hen behulpzaam te zijn, heeft opgevoerd. Hij meldde dat de regering in Bagdad tot dusver 34 al-Samoud-raketten, die een grotere reikwijdte hebben dan de VN toestaan, heeft ontmanteld. Vrijdag zijn geen nieuwe raketten daaraan toegevoegd.

De inspecteurs hebben geen bewijzen gevonden dat Irak chemische en biologische wapens ondergronds verborgen houdt, zo onderstreepte Blix. De wapeninspectie-chef zei dat de inspecteurs met behulp van onder meer radarapparatuur onderzoek hebben gedaan naar mogelijke opslagplaatsen en productieruimtes voor verboden wapens.

Wapens

In zijn rapportage zei Blix dat de inspecteurs daarbij geen bewijzen hebben gevonden dat Irak ondergronds aan massavernietigingswapens werkt of ondergronds wapens vervoert.

Blix' aandringen op extra tijd past in het streven van de Veiligheidsraadsleden Frankrijk, Rusland, China en Duitsland. Ook zij willen dat de inspecteurs nog (vier) maanden kunnen doorgaan. De VS, Groot-Brittannië en Spanje dringen aan op een besluit van de raad dat de weg zou effenen naar een gewapend ingrijpen.

Vooral de VS stellen dat Irak "te weinig en te laat" heeft gedaan om de inspecteurs te helpen. De Amerikaanse president Bush zei donderdag in een toespraak dat de laatste dagen van de diplomatie rond Irak zijn aangebroken.