AMSTERDAM - Het Museum of Fine Arts in Boston en het Van Gogh Museum hebben een nieuw schilderij van Vincent van Gogh ontdekt. Het bevindt zich onder het schilderij Ravijn van de Nederlandse meester, dat tot de collectie van het Amerikaanse museum behoort.

Dat heeft het Van Gogh Museum vrijdag laten weten.

De compositie, die met behulp van röntgenstralen zichtbaar werd, blijkt grote overeenkomsten te vertonen met de tekening Wilde begroeiing in het Van Gogh Museum.

Begroeiing

Ze dateert uit juni 1889 en toont aan dat de schilder, die toen nog maar een maand in de inrichting van Saint-Rémy verbleef, toentertijd niet alleen korenvelden en cipressen als onderwerp voor zijn werk koos, maar ook wilde begroeiing.

Aanvankelijk mocht de schilder het terrein van de inrichting niet verlaten, maar in juni 1889 kreeg hij toestemming buiten de muren van het gebouw te werken. Dat viel samen met de ontvangst van schildersmateriaal uit Parijs.

Landschap

Vanaf dat moment concentreerde Van Gogh zich voornamelijk op het landschap in de omgeving van de inrichting: cipressen, korenvelden, olijfboomgaarden en bergruggen.

kleur

Uit een brief aan zijn broer Theo van begin juni 1889 blijkt dat Van Gogh ook gefascineerd was door de kleureffecten van de bloemen. De kleurigheid van de verf waarmee het schilderij onder Ravijn is geschilderd, maakt het volgens het Van Gogh Museum aannemelijk dat Wilde begroeiing daar het resultaat van was.

Geen geld

In zijn vroege jaren schilderde Van Gogh meer dan eens een nieuw schilderij over een bestaand schilderij, omdat hij voor nieuw schildersmateriaal geen geld had. In de periode waarin hij Wilde begroeiing overschilderde, was daarvan echter geen sprake, want Theo zorgde ervoor dat zijn broer het materiaal rechtstreeks uit Parijs kreeg toegestuurd.

De reden voor de overschildering moet zijn geweest dat hij in oktober 1889 tijdelijk geen nieuw materiaal kreeg. Bij gebrek aan doek koos de schilder ervoor Ravijn over Wilde begroeiing te schilderen.

Compositie

Opvallend is dat hij het schilderij niet vlak maakte voor hij de nieuwe compositie aanbracht. Daardoor is de levendige penseelstreek van Wilde begroeiing nog in het verfoppervlak van Ravijn zichtbaar.

Tijdgenoot

Vrijdag werd ook bekend dat het schilderij 'Hoofd van een man', dat in de National Gallery of Victoria in Melbourne hangt, niet van Van Gogh is. Het schilderij, dat sinds 1939 in Australië hangt, is van een onbekende tijdgenoot van Van Gogh.