RIJSWIJK - Het verschil in strafmaat tussen majesteitsschennis en andere vormen van belediging is onrechtvaardig.

Het is niet juist dat belediging van een hele bevolkingsgroep, bijvoorbeeld moslims of andersgelovigen, veel minder zwaar wordt bestraft dan het uitschelden van de koningin.

Strafrecht

Dat zegt Peter Rehwinkel, burgemeester van Naarden, Eerste Kamerlid voor de PvdA en staatsrechtgeleerde. Rehwinkel vindt dat de bepalingen omtrent majesteitsschennis in het Wetboek van Strafrecht tegen het licht moeten worden gehouden.

"Ik praat belediging van het staatshoofd natuurlijk niet goed, maar ik zie niet in waarom dat zoveel erger is dan alle andere vormen van belediging", aldus Rehwinkel vrijdag.

Celstraf

Majesteitsschennis kan een maximale celstraf van vijf jaar opleveren, terwijl 'gewone' belediging hooguit met twee jaar wordt bestraft.

Landen met vergelijkbare koningshuizen als België en Groot-Brittanië kennen geen apart wetsartikel voor belediging van het staatshoofd. Daar moet de koning gewoon zelf naar de rechter stappen als hij zich belasterd voelt.

Hitlergroet

Majesteitsschennis staat weer in de belangstelling sinds een man maandag een week celstraf opliep, omdat hij de koningin een hoer noemde. Hij beschreef ook seksuele handelingen die hij met haar wilde plegen.

"Het was een dakloze, verwarde man, die ook nog de Hitlergroet bracht en zei dat hij alle blanken haatte. Ik zie niet in waarom deze man zo is aangepakt en waarom hij niet is veroordeeld voor de andere beledigingen die hij uitte.

Daarmee raakte hij hele groepen mensen", stelt Rehwinkel.

Journaliste

Nog veel minder is de Naardense burgemeester te spreken over de aanhouding van een journaliste op grond van majesteitsschennis. "Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft in 1992 al bepaald dat de grens van kritiek ruimer is als het gaat om de regering, waar het staatshoofd deel van is.

Volgens hetzelfde Hof hebben journalisten de uitdrukkelijke vrijheid ideeën te verspreiden die kwetsen, schokken of verontrusten. Wat men ook over haar werkwijze kan denken, een arrestatie wegens belediging van de koningin lijkt niet rechtvaardig."

Meningsuiting

Volgens de PvdA-politicus komt de vrijheid van meningsuiting in gevaar door het wetsartikel uit 1881.

"We moeten er een discussie over durven voeren. Waar ligt de grens? Ik vind dat iedereen recht heeft op respect. Wie een ander beledigt of belastert krijgt straf, ongeacht of de koningin of iemand anders zich gekwetst voelt."