DEN HAAG - Ministeries hebben vorig jaar voor minstens 43,4 miljoen euro aan opdrachten aanbesteed die niet voldeden aan de Europese regels. Dat blijkt donderdag uit een inventarisatie van de Algemene Rekenkamer op verzoek van NRC Handelsblad.

Volgens een woordvoerder zal de Rekenkamer dit jaar extra alert zijn op signalen dat aanbestedingen misschien niet goed verloopt.

De zegsman benadrukte wel dat het gaat om standaard onderzoek dat de Rekenkamer jaarlijks doet. Al jaren constateert de controleur van de overheid dat de regels voor Europese aanbesteding in een aantal gevallen niet goed worden nageleefd.

Zo is volgens de woordvoerder het ministerie van Defensie een "hardnekkig" voorbeeld van waar het verloop van de aanbesteding niet altijd goed te controleren is.

Werkelijk bedrag

Het werkelijke bedrag aan opdrachten dat niet goed is aanbesteed, ligt naar verwachting ook hoger dan die 43,3 miljoen euro omdat niet van alle departementen exacte gegevens beschikbaar zijn.

De woordvoerder verwacht dat de Rekenkamer nu door de aandacht voor het onderwerp meer signalen over mogelijke fouten binnenkrijgt.

Ophef

De afgelopen dagen ontstond ophef over recente aanbestedingen van evenementen door de ministers Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) en André Rouvoet (Jeugd en Gezin).

Beiden namen een bureau in de arm zonder openbare aanbesteding.

Kamer

De Tweede Kamer is daarover zeer ontstemd. De VVD vroeg woensdag al premier Jan Peter Balkenende om opheldering.

Ook betwijfelen de liberalen zeer of de slotbijeenkomst van de honderddagentour van het kabinet, die onder verantwoordelijkheid van Balkenende is gehouden, wel juist is aanbesteed.

Regels

Woensdag stelde ondernemersorganisatie MKB-Nederland dat in 70 procent van de gevallen de overheid, dus inclusief bijvoorbeeld gemeenten en provincies, de eigen regels voor het aanbesteden van werk aan haar laars lapt.