DEN HAAG - De nationale ombudsman heeft een klacht van prinses Margarita en Edwin de Roy van Zuydewijn over hun problemen met het koninklijk huis, niet in behandeling genomen. Voor een belangrijk deel van de klacht van het echtpaar is de ombudsman niet bevoegd, aldus een woordvoerster vrijdag.

De ombudsman meent dat hij geen oordeel mag vellen over gedragingen van leden van het koninklijk huis. Hij is wel bevoegd klachten over de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de ministers en minister-presidentin behandeling te nemen. "Over de AIVD en de minister-president hebben we echter geen klachten gekregen", zegt de woordvoerster.

Ze verwacht dat de zaak, gezien de huidige ontwikkelingen, nu eerst bij de rechter terecht zal komen. De rechter kan dan beoordelen of er al dan niet wettelijke regels zijn geschonden. Eventueel kan de ombudsman nog worden ingeschakeld om te beoordelen of de AIVD en de ministers behoorlijk in deze kwestie hebben gehandeld. Daar kan een rechter geen oordeel over vellen.