DUBAI - Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Koffi Annan ziet in een ballingschap van de Iraakse leider Saddam Hussein een mogelijkheid om een nieuwe Golfoorlog te voorkomen. Annan zegt dat vandaag in een vraaggesprek met de Arabische krant Al-Hayat.

De VN-baas is echter niet van plan naar Bagdad af te reizen om Saddam tot aftreden te bewegen: "Ik doe alles wat ik kan om tot een vreedzame oplossing van de crisis te komen, maar ik zie het nut van een bezoek nu niet in" aldus Annan.

In het interview waarschuwt hij verder voor de rampzalige gevolgen van een oorlog voor de Iraakse bevolking. Annan verwacht dat er in dat geval voor zeker tien miljoen Irakezen voedselhulp nodig is en dat twee miljoen mensen op de vlucht zullen slaan voor het oorlogsgeweld.