ZWOLLE - Een voormalig SGP-raadslid van de gemeente Staphorst heeft donderdag bij de rechtbank in Zwolle een jaar gevangenisstraf tegen zich horen eisen wegens het plegen van ontucht met zijn minderjarige dochter. De man verweerde zich door te zeggen dat hij bezig was geweest met wetenschappelijk onderzoek.

Van O. bekende dat hij de vagina van zijn dochter betast heeft toen zij ongeveer zes jaar oud was, maar volgens hem was er geen sprake van seksuele gevoelens. De verdachte was in zijn optiek bezig met een wetenschappelijk onderzoek naar het maagdenvlies.

Volgens Van O. was het beter dat te onderzoeken bij een jong kind, omdat dat nog geen seksuele gevoelens heeft die het onderzoek in de weg kunnen staan. Ook vertelde hij dat hij stopte met de handelingen toen zijn nieuwsgierigheid bevredigd was.

Van O. ziet inmiddels in dat hij met zijn onderzoek grenzen heeft overschreden. "Ik dacht op de korte termijn, daarom was ik wel altijd voorzichtig met het onderzoeken. Als ik gemerkt had dat het traumatisch zou zijn, was ik gestopt. Ik heb niet aan de lange termijn gedacht en dacht dat ze er geen schade van zou hebben. Ik betreur het als ze er nu moeilijkheden van ondervindt."

Ook een andere dochter van Van O. heeft een verklaring afgelegd van ontuchtige handelingen. In haar geval was de zaak echter inmiddels verjaard.

Volgens de officier van justitie bediende Van O. zich wel van vrome woorden, maar niet van vrome daden. Zij noemde de rationele houding van Van O. en zijn schijnbaar gevoelloze houding "schrijnend". Om de periode voor zijn dochter af te sluiten en om het gezin rust te gunnen, eiste de officier een jaar gevangenisstraf tegen de man.

De advocaat van Van O. bepleitte vrijspraak. Omdat het zijn cliënt niet ging om seksuele gevoelens, is er volgens hem geen sprake van een strafbaar feit. Van O. benutte zijn tijd in voorarrest, van 21 oktober tot 16 januari, om twee boeken te schrijven. Een van de twee boeken gaat over normen en waarden. De verdachte ontuchtpleger overhandigde na de zitting een exemplaar aan de rechters.