UTRECHT - In Nederland leven naar schatting 15.200 dak- en thuislozen. Dat is minder dan tot nu toe werd aangenomen. Dit blijkt uit een donderdag gepubliceerd onderzoek van het Centrum voor Verslavingsonderzoek (CVO) in opdracht van GGZ Nederland. Eerdere schattingen over het aantal Nederlandse dak- en thuislozen lopen uiteen van 66.000 tot 25.000.

Het CVO wijt het verschil in de cijfers onder meer aan het verschil in definitie van dak- en thuislozen. De een rekent verkommerden en verloederden, illegalen of vrouwen en kinderen in de vrouwenopvang mee, de ander niet.

Daarnaast is er een verschil in de manier van berekenen. Zo werden in vorige onderzoeken gegevens verzameld in grotere gemeenten en zijn die getallen omgeslagen om tot een landelijk cijfer te komen, terwijl grotere gemeenten niet representatief zijn voor heel Nederland.

Het CVO baseert zich op schattingen van 133 experts van politie, gemeenten, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en de maatschappelijke opvang in tachtig gemeenten.