DEN HAAG - Het aantal arbeidsongeschikten dat een uitkering aanvraagt, is in de eerste maanden van 2003 fors gedaald. Gemiddeld vroegen in januari en in februari 9000 werknemers een WAO-uitkering aan, aldus de uitkeringsinstantie UWV donderdag. Een jaar eerder lag het gemiddelde in diezelfde maanden op 12.500.

Niet alle mensen die een aanvraag indienen stromen automatisch in de WAO. Daarvoor is eerst het fiat van het UWV nodig. Om de instroom in de WAO terug te dringen, is in april 2002 de Wet Poortwachter van kracht geworden.

Uit cijfers van het UWV blijkt dat deze wet een remmende werking heeft op het aantal nieuwe WAO-uitkeringen. Veel werknemers en werkgevers vragen voortaan uitstel van de uitkering aan. Dit betekent dat de baas langer dan een jaar zelf het loon van zijn zieke personeelslid betaalt, zodat deze niet in de WAO belandt.

Uitstel

In januari ontving het UWV zevenhonderd verzoeken om uitstel. "Vaak gaat het om werknemers met wie het de goede kant op gaat, maar die nog niet helemaal beter zijn", aldus een woordvoerster van de uitkeringsinstantie.

De Wet Poortwachter verplicht werknemers die ziek zijn geworden na negen maanden een verslag in te leveren over de pogingen om weer aan het werk te komen. Het UWV ontving de afgelopen twee maanden de eerste verslagen van volledig arbeidsongeschikten die samen met hun werkgever moesten aangeven hoe ze weer aan de slag kunnen.

Van de 10.000 verslagen die de uitkeringsinstantie binnenkreeg, was slechts een kwart in orde. Uit het overgrote deel van de verslagen bleek volgens het UWV niet of de werknemer, samen met de werkgever, voldoende zijn best heeft gedaan om uit de WAO te blijven.