DEN HAAG - Minister Veerman (Landbouw) vreest dat in Nederland een tweede type vogelpestvirus rondwaart. Dat zou minder agressief zijn dan het eerste dat rond Barneveld is ontdekt. Dat heeft de minister donderdag gezegd tijdens overleg met de Tweede Kamer.

Volgens Veerman is het minder agressieve virus vermoedelijk ook buiten de Gelderse Vallei actief. Hij wil daarom landelijk onderzoek onder pluimvee. De huidige landelijke maatregelen, zoals een beperkt vervoer van kippen, zouden hierdoor langer van kracht moeten blijven.

Een woordvoerster van dierziekte-instituut CIDC-Lelystad zegt in een toelichting dat de twee bedoelde vormen met elkaar samenhangen. Het type waarnaar nu onderzoek gaat plaatsvinden, is eigenlijk de vorm zoals die onder wilde vogels voorkomt.

"Deze vorm kan bij de kippen muteren tot het agressieve type zoals dat nu rond Barneveld is ontdekt. Het kan ook bijna ongemerkt overspringen van de ene naar de andere kip", aldus de woordvoerster. Daardoor zou het virus als een veenbrand in een groot gebied kunnen voortwoekeren, totdat het ergens muteert in de agressieve variant.

"Als de zogeheten laag-pathogene variant inderdaad rondwaart, dreigen uitbraken die we niet meer in de hand hebben", aldus de woordvoerster.

Besmet

Inmiddels is het aantal bedrijven waar vogelpest definitief is vastgesteld, donderdag met zes gestegen tot acht. Verder zijn er nog twee bedrijven bij gekomen waar vogelpest wordt vermoed. Het aantal verdenkingen komt daarmee op zeventien.

De betrokken bedrijven liggen in het gebied rond Barneveld waar een streng regime voor pluimveehouders geldt. Het regime moet verspreiding van het zeer besmettelijke en fatale virus helpen voorkomen.