DEN HAAG - Minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat de sociale diensten van Almelo en Haarlem tot op het bot onderzoeken. Zijn ministerie twijfelt eraan of de diensten voldoende moeite doen om werklozen aan het werk krijgen.

Uit de mededeling van donderdag van het ministerie blijkt dat het ook gaat onderzoeken of de diensten streng genoeg optreden tegen uitkeringsgerechtigden die onvoldoende meewerken bij het vinden van werk. Volgens minister Vermeend moeten gemeenten de uitkering stopzetten als de ontvanger te weinig meewerkt bij het vinden van werk.

De Sociale Dienst van Amsterdam kreeg eerder al met een dergelijk onderzoek te maken. De sociale dienst van Rotterdam ontspringt voorlopig de dans, maar dreigt ook te worden geconfronteerd met een detailonderzoek.

Amsterdam

Vermeend greep eerder in bij de sociale dienst van Amsterdam omdat bleek dat die de regels niet naleefde. Het personeel had een zeer grote achterstand in het verwerken van gegevens. Werklozen kregen nauwelijks begeleiding bij het vinden van werk en fraude werd niet aangepakt.

Vermeend besloot te controleren of andere sociale diensten in Nederland beter functioneerden. Hij constateert nu dat 28 sociale diensten met nader onderzoek te maken krijgen. Bij vier gemeenten is dit nader onderzoek inmiddels uitgevoerd.

Almelo en Haarlem

Gebleken is dat Almelo en Haarlem terecht onder de loep zijn gelegd. Volgens een woordvoerder zijn er zoveel signalen dat zaken niet in orde zijn en dat gedetailleerd vervolgonderzoek nodig is. Dit betekent in de praktijk dat medewerkers van het ministerie dossiers van uitkeringsgerechtigden nauwkeurig napluizen op eventuele fouten.

Rotterdam

Rotterdam is al bezig met het doorvoeren van verbeteringen. Het ministerie geeft de sociale dienst tot 1 januari de tijd om te laten zien dat hun werk voldoet aan de wettelijke vereisten. De sociale dienst van Nijmegen is ook al onderzocht. Daar was het ministerie tevreden over de geleverde prestaties.