UTRECHT - Veel docenten voelen zich bij agressie door leerlingen niet gesteund door hun directie. Een kwart van de directies binnen het voortgezet- en beroepsonderwijs vindt behoud van de goede naam van de school belangrijker dan het (openlijk) steunen van het personeel, blijkt uit onderzoek van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Gevallen van agressie en geweld worden gebagatelliseerd en onder het vloerkleed geschoven. Vaak ontbreekt het aan duidelijke regels of naleving van bestaande regels, stelt de bond. De AOb wil snel bindende afspraken maken met schooldirecties om het geweld in te perken en het onderwijspersoneel beter te beschermen.

Een op de vijf werknemers in het onderwijs heeft geen vertrouwen in de directie. Agressieve leerlingen wordt vaak de hand boven het hoofd gehouden, menen zij. De leerplicht maakt het moeilijk kordaat op te treden omdat leerlingen moeilijk van school te sturen zijn, geven leerkrachten aan. Het onderzoek is gehouden onder 430 leden van de AOb.