DEN HAAG - CDA en PvdA hebben woensdag bij onderhandelingen over een nieuw kabinet succes geboekt. De onderhandelaars Balkenende (CDA) en Bos (PvdA) hebben afgesproken dat er in 2006 een nieuw zorgstelsel komt. Het systeem gaat gelden voor iedereen, dus zowel voor mensen die nu via het ziekenfonds verzekerd zijn als particulier verzekerden.

Het akkoord betekent een doorbraak, omdat het jaar van invoering van het nieuwe zorgstelsel een van de grootste geschilpunten was tussen de twee beoogde coalitiepartijen. Het CDA wilde dat er de komende kabinetsperiode zo'n nieuw stelsel zou komen, de PvdA wilde eerst de wachtlijsten wegwerken alvorens het systeem op de schop te nemen.

Basisverzekering

Het nieuwe stelsel houdt in dat er een basisverzekering komt voor iedereen. De partijen praten nog over de precieze omvang van het zorgpakket. Het is de bedoeling dat de zorgverzekeraars (inclusief de ziekenfondsen) met elkaar gaan concurreren. Dat moet leiden tot meer doelmatigheid en dus lagere kosten en kortere wachtlijsten.

CDA en PvdA praten nog verder over de premieheffing. Het CDA wil een evenhoge (nominale) premie voor iedereen. Mensen met lage inkomens en gezinnen krijgen compensatie via de belastingen. De PvdA was voorstander van een volledig inkomensafhankelijke premie.

Inkomensafhankelijk

Volgens Bos zijn de partijen het al eens over een compromis tussen deze twee varianten: een deel nominale premie met daar bovenop een inkomensafhankelijke component. "Zo worden mensen met lage inkomens ontzien," aldus Bos. De PvdA wil bovendien naast de gesplitste premie ook nog een fiscale zorgkorting voor bijvoorbeeld gezinnen en ouderen.

Bos ging woensdag akkoord met invoering van een nieuw zorgstelsel, omdat er volgens hem belangrijke zekerheden zijn ingebouwd die de zorg toegankelijk houden voor iedereen. Het huidige kabinet Balkenende schoot daarin volgens hem tekort. Zo komt er volgens Bos nu een acceptatieplicht voor verzekeraars, dus die mogen mensen niet weigeren. Ook krijgen verzekeraars die onevenredig hoge kosten hebben financiële compensatie van andere verzekeraars.

2006

Of het nieuwe stelsel er ook daadwerkelijk komt in 2006, wordt een jaar eerder besloten. Als blijkt dat het niet haalbaar is, zal het toekomstige kabinet direct een nieuwe datum prikken.

CDA en PvdA spraken woensdag ook over het toekomstige vreemdelingenbeleid. Ze werden het erover eens dat Nederland meer werk moet maken van het uitzetten van illegalen. Tussen de partijen zijn ook nog grote verschillen. Zo wil de PvdA een specifiek pardon voor 5000 asielzoekers die langdurig in ons land verblijven en zien de sociaal-democraten niets in een inkomenseis aan allochtonen die hun huwelijkspartner uit het buitenland laten komen.

Donderdag praten de onderhandelaars verder. Dan komen terreinen als onderwijs, buitenlands beleid en openbaar bestuur aan bod.