DEN HAAG - De Staatsloterij speelt met de gedachte om de Nederlandse Staat als goed doel te ondersteunen. "De staat is een goed doel en past het beste bij ons", stelt een woordvoerder vrijdag.

Aanleiding is een kabinetsplan dat ook de Staatsloterij verplicht aan goede doelen af te dragen. De Staatsloterij zal dan vanaf 2005, net als andere loterijen, ten minste 20 procent van de omzet aan een goed doel moeten afdragen.

De Staatsloterij draagt jaarlijks omstreeks 250 miljoen gulden af aan de schatkist. Als enige Nederlandse loterij is zij gevrijwaard van de verplichting goede doelen financieel te ondersteunen.