LEEUWARDEN - De coördinatie tijdens rampen of milieucalamiteiten op de Waddenzee moet beter worden geregeld. Dat is de belangrijkste conclusie uit een rapport dat is opgesteld in opdracht van het Regionaal Coördinatiecollege Waddengebied (RCW).

Het rapport 'Analyse van de risico's en de bestrijdingsorganisatie voor de Waddenzee' concludeert dat de verdeling van taken in geval van calamiteiten slecht is geregeld.

Bij de rampenbestrijding op de Waddenzee zijn er meerdere gemeenten en autoriteiten verantwoordelijk. Zij zijn niet goed op elkaar afgestemd. Bij een eventuele ramp, bijvoorbeeld met een olietanker, is niet duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is.

Nieuw coördinatieplan

Naar aanleiding van het rapport wordt zo snel mogelijk een coördinatieplan opgesteld. De bestaande Samenwerkingsovereenkomst Ongevallenbestrijding Waddenzee (SOW) is sterk verouderd en alleen gericht op ongevallenbestrijding en niet op rampenbestrijding en milieuverontreiniging. Het RCW wil het coördinatieplan over ruim een jaar hebben gerealiseerd. Het rapport is gemaakt door Ingenieursbureau SAVE, nadat de Begeleidingscommissie Samenwerking Ongevallenbestrijding Waddenzee (BSOW) daarop had aangedrongen.