DEN HAAG - Minister Ronald Plasterk (Onderwijs) moet 150 miljoen euro extra inzetten voor opleidingen in het hoger onderwijs die het beter doen dan andere. Dat moet een prikkel zijn voor universiteiten en hogescholen om extra kwaliteit te leveren.

Dat heeft de Onderwijsraad dinsdag geadviseerd. Die extra kwaliteit zou tot uitdrukking moeten komen in betere werkstukken van studenten of door de inzet van betere docenten.

Kwaliteit is momenteel geen factor bij de bekostiging van het hoger onderwijs, constateert de Onderwijsraad. Instellingen krijgen betaald op basis van het aantal studenten en het aantal afgestudeerden.

Stimulans

Opleidingen moeten alleen aan basiskwaliteiten voldoen. Het huidige bekostigingssysteem bevat te weinig stimulans voor instellingen om er een schepje bovenop te doen, concludeert de raad.

De bonus moet alleen gaan naar opleidingen die hebben aangetoond beter te zijn, adviseert de raad. De NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) moet de extra kwaliteit van de opleidingen beoordelen, de NVAO bekijkt ook of opleidingen voldoen aan de minimale kwaliteiten.

Het vorige kabinet had om een advies gevraagd. Aanleiding vormde de mogelijke invoering van de leerrechten. Daardoor zouden studenten invloed kunnen uitoefenen op de bekostiging van het onderwijs.

Plasterk heeft duidelijk gemaakt niets te zien in het door voormalig staatssecretaris Mark Rutte ontworpen plan. De minister heeft aangekondigd met een nieuw bekostigingssysteem te komen.