ZOETERMEER - Leraren Nederlands op de middelbare scholen vinden dat hun vak een vernieuwing moet ondergaan. De Landelijke Vereniging van Neerlandici (LVVN) heeft dinsdag bij minister Van der Hoeven (Onderwijs) de instelling van een speciale commissie bepleit.

De leraren wijzen op het rapport De Rooy, die weer een chronologische lijn in de geschiedenislessen bracht. Een brede commissie zou het Nederlands zowel voor basis- als voortgezet onderwijs moeten onderzoeken. De leraren, die de bewindsvrouw een petitie met 1000 handtekeningen overhandigden, zijn er ontevreden over dat het accent van de leerstof momenteel ligt op taalbeheersing en taalvaardigheidstraining.

Binnen het studiehuis wordt die taalvaardigheid ook bij andere vakken opgedaan, stellen de leraren. Zo kan er ruimte ontstaan om het vak Nederlands iets van zijn oorspronkelijke inhoud terug te geven, redeneren ze. Dat betekent dat ze meer aandacht willen besteden aan Nederlandse taal- en letterkunde.