DEN HAAG - De consument kan in de toekomst bellen naar een landelijk meldpunt voor stroomstoringen, die openbaar worden gemaakt. Bovendien moeten de elektriciteitsnetten gaan voldoen aan betrouwbaarheidsnormen. Als een elektriciteitsbedrijf de norm niet haalt, moet die een vergoeding aan de klant betalen.

Dat heeft staatssecretaris Wijn van Economische Zaken dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven. Hij zal met voorstellen voor wetgeving komen. Volgens Wijn is de stroomvoorziening in ons land wel betrouwbaar in vergelijking met andere landen. Hij stelt echter ook, dat de registratie van stroomstoringen tekortschiet om de betrouwbaarheid op een hoog niveau te houden.

Toezicht

Wijn gaf de Dienst Toezicht Energie (DTe) in januari opdracht de stroomstoringen te onderzoeken. Hij was geschrokken van een bericht, dat stroombedrijven de storingen niet snel konden verhelpen en dat slordig werd bijgehouden hoeveel storingen er eigenlijk zijn.

De DTe zal de elektriciteitsnetten in de toekomst niet alleen gaan beoordelen op spanningsverliezen, maar ook de betrouwbaarheid gaan vergelijken. Wie meer storingen heeft, krijgt een financiële straf in de vorm van een korting op de nettarieven die in rekening worden gebracht. Wie minder storingen heeft, mag hogere tarieven hanteren.

De staatssecretaris laat de Kamer ook weten dat hij de stroombedrijven achter de broek zit om te voorkomen dat een administratieve chaos ontstaat bij het vrijmaken van de elektriciteitsmarkt voor de kleinverbruikers, die is voorzien op 1 januari 2004. Eerder werd de markt al vrij voor de grote stroomverbruikers onder de bedrijven. Toen ging er veel mis bij het versturen van de stroomrekeningen.

Commissie

Een commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Van Rooy van Economische Zaken gaat de komende maanden bezien of de stroombedrijven voldoende voorbereid zijn op een vrije markt per 1 januari 2004. Aan de hand van de adviezen wordt een definieve beslissing genomen over de invoeringsdatum.