AMSTERDAM - De Franse president Jacques Chirac moet de Nobelprijs voor de vrede krijgen alshij erin slaagt een oorlog in Irak te voorkomen. Dat is de mening van deAlgerijnse president Abdelaziz Bouteflika, die zich dinsdag op de Franse radiovol lof uitliet over Chirac, die momenteel een bezoek brengt aan Algerije.

De betrekkingen tussen Frankrijk en zijn voormalige kolonie zijn volgensBouteflika altijd al gepassioneerd geweest, maar tijdens Chiracs bezoek ookvriendschappelijk, vertrouwd en broederlijk gebleken. Hij herhaalde op hetradiostation Europe-1 de vergelijking met de Franse relatie met Duitsland dieChirac maandag in een toespraak tot het Algerijnse parlement maakte. Tweebuurvolkeren die in de geschiedenis niet goed met elkaar overweg konden, maarop een dag hebben besloten het hoofdstuk af te sluiten en samen een nieuw teschrijven.

Chirac werd zondag als een held onthaald in Algerije, niet alleen omdat hij deeerste Franse president is die een bezoek aan het land brengt sinds het eindvan de bloedige onafhankelijkheidsoorlog in 1962, maar zeker ook omdat hij zichverzet tegen de Amerikaanse oorlogsplannen met Irak. Met heel mijn hart - datzeg ik tegen de Arabische, Afrikaanse en alle andere volkeren die zich hebbenuitgesproken tegen een oorlog, waaronder ook het Amerikaanse - wens ik datJacques Chirac de Nobelprijs voor de vrede krijgt, verklaarde Bouteflika.