DEN HAAG - De Nederlandse tak van de Arabisch-Europese Liga(AEL) beleeft een vliegende start. Volgens woordvoerder Jamil Jawadhebben zich al vierhonderd mensen zich aangemeld als lid, terwijlde partij pas sinds kort beschikt over een eigen website(www.ael.nl). Ook moet de partij het nog stellen zonderpartijkantoor.

"Er bestaat erg veel interesse voor onze beginselen. De ledenstromen toe", zei Jawad maandag na afloop van een discussiemiddagin de Haagse Hogeschool in Den Haag. Daar gaf de BelgischeAEL-voorman Dyab Abou Jahjah uitleg over de standpunten van zijnbeweging.

Tournee door Nederland

Abou Jahjah houdt deze week een tournee door Nederland. Nadathij zondag al in Utrecht een toespraak had gehouden, was hetmaandag de beurt aan Den Haag. Later nog optredens in Rotterdam,Tilburg en Amsterdam. "Wij zijn erg blij dat hij dit doet. Er isniemand die alles zo kan verwoorden als hijzelf", prees Jawad zijnBelgische voorman.

Jawad voert samen met drie andere leden van AEL Nederlandvoorlopig het woord. Eind mei moet er tijdens een congres eenleider worden gekozen door afgevaardigden van een reeksAEL-werkgroepen. Dan wordt ook een definitief partijprogrammavastgesteld.

Aanpassen aan de Nederlandse cultuur

In grote lijnen is het overigens al wel duidelijk waar de AELvoor staat. De partij in oprichting wijst het af dat migranten zichvolledig aanpassen aan de Nederlandse cultuur. De AEL wil datmoslims integreren met behoud van eigen identiteit. Abou Jahjah zeidat de AEL een machtsfactor moet worden, zodat moslims eengelijkwaardige gesprekspartner worden voor de gevestigde orde.De AEL-voorman herhaalde nog maar weer eens dat hij vindt dat deNederlandse wet ten allen tijde moet worden gerespecteerd bij hetnastreven van de doelen van AEL.

De Nederlandse tak van de AEL hield zich maandag net als eerderin Utrecht op de achtergrond. Het publiek in de zaal maalde daarnauwelijks om. Abou Jahjah's naam werd een aantal keer gescandeerd,en zijn stellingen leverden hem meerdere keren luid applaus op.