DEN HAAG - PvdA-leider Bos heeft in de kabinetsformatie voorgesteld in het nieuwe kabinet een minister van Europese Zaken te benoemen. Die zou moeten opereren vanuit het ministerie van Algemene Zaken van de premier. Tot dusver was het Europees beleid de verantwoordelijkheid van een staatssecretaris van Buitenlandse Zaken.

Volgens Bos kan het CDA onmogelijk verbaasd zijn over het verzoek, want het gaat om een oude PvdA-wens. CDA-leider Balkenende zei maandag in een reactie dat het verdelen van posten op dit moment niet aan de orde is in de formatie.

Hij voegde er aan toe dat de huidige gang van zaken, met een staatssecretaris voor Europees beleid op Buitenlandse Zaken, een "werkbare formule is".

Maandag spraken Balkenende en Bos onder leiding van de informateurs Donner en Leijnse over ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Na afloop zeiden ze dat er vooral over ruimtelijke ordening goede vooruitgang is geboekt. Al eerder bleek dat CDA en PvdA minder verantwoordelkijkheid willen voor het Rijk en meer zeggenschap voor lokale overheden. Over volkshuisvesting spreken zij laterverder.

Balkenende ontkende dat de komende verkiezingen voor de provinciale staten invloed hebben op de formatie. "Er wordt gewoon doorgewerkt. Het schiet goed op."