UTRECHT - In de strijd tegen de zogenoemde 'tienerterreur' in de Utrechtse wijk Overvecht gaat de politie extra surveilleren in de wijk.

Ook wil ze extra inzet van Marokkaanse buurtvaders en -moeders en moet er extra buitenschoolse opvang komen voor 8- tot 12-jarige Marokkaanse jongens.

Dat blijkt uit een plan van aanpak om de overlast van een groep Marokkaanse jongens tegen te gaan. Het college van burgemeester en wethouders voldoet met dit plan aan de eis die de gemeenteraad vorige week stelde om binnen tien dagen met concrete maatregelen te komen.

Noodklok

Twee weken geleden luidde PvdA-raadslid Dibi de noodklok over seksueel misbruik van en door kinderen in Overvecht.

De gemeente, die samen met welzijnsorganisatie Cumulus de situatie analyseerde, meent te weten dat het gaat om achttien kinderen tussen de 10 en 12 jaar, die op een of andere manier betrokken zijn bij het geweld en de seksuele intimidatie in de wijk. De misstanden spelen zich voornamelijk af in het gebied Peetersdreef, Elbedreef en Neckardreef.

Onzedelijk gedrag

"Ten aanzien van twee van deze kinderen zijn er sterke vermoedens van enkele gevallen van onzedelijk gedrag met andere kinderen", aldus het college. Bij één of twee anderen zijn "signalen" van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze situaties zijn nog in onderzoek.