DEN HAAG - Minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) wil een kansspelautoriteit in het leven roepen die toezicht moet houden op kansspelen. Dat kondigde hij dinsdag aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens een woordvoerder van de bewindsman leidt de oprichting van het nieuwe orgaan naar verwachting tot meer controle op illegale kansspelen en een betere naleving van de regels.

Hirsch Ballin komt met zijn voorstel tegemoet aan de wens van de Kamer om het toezicht op de kansspelmarkt buiten het ministerie van Justitie te plaatsen.

Wet

Het departement werkt aan een nieuwe Wet op de kansspelen. Als die er is, verdwijnt het huidige College van toezicht op de kansspelen. Deze organisatie bekijkt of vergunninghouders zoals Holland Casino zich aan de wet houden en adviseert over het verlenen en intrekken van vergunningen.

Autoriteit

Het college is blij met de eigen opheffing. ,,Gelukkig. We zijn er al jaren groot voorstander van dat er een autoriteit komt waarin de verschillende functies (vergunningverlening, toezicht en handhaving) zijn samengevoegd'', zei een woordvoerder.

Tot nu toe verstrekt een projectbureau van het ministerie de vergunningen, maar ook dat bureau houdt als zodanig op te bestaan. Het kansspelbeleid blijft wel onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie vallen.

De herziene wet maakt het mogelijk om besluiten van de kansspelautoriteit te vernietigen als die "vergaande risico's" met zich meebrengen voor het restrictieve kansspelbeleid.

Onderzoek

Het ministerie laat, zoals eerder aangekondigd, dit jaar onderzoek doen naar de aard en omvang van illegale kansspelen in ons land. Het gaat dan onder meer om illegale casinospelen, commerciële bingo's, illegaal wedden op paarden, kansspelen via internet en illegale pokertoernooien.

De minister verwacht dat de resultaten van het onderzoek medio volgend jaar bekend zijn.

Vergunninghouders

Het is in Nederland verboden om bedrijfsmatig of openbaar kansspelen te organiseren. Dat is voorbehouden aan de landelijke vegunninghouders (Holland Casino, Nederlandse Staatsloterij, BankGiro Loterij, Sponsor Loterij, Nationale Postcode Loterij, De Lotto en Scientific Games).