AMSTERDAM - De Arabisch-Europese Liga (AEL) heeft tot taak Nederland "terug te duwen naar een multicultureel land". Dat zei AEL-voorzitter Abou Jahjah zondag in het tv-programma Buitenhof. Hij wijst het af dat migranten zich volledig aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Abou Jahjah, die in België met zijn beweging omstreden is, wil dat moslims integreren met behoud van eigen identiteit.

Abou Jahjah is in Nederland om lezingen te verzorgen bij het naar buiten treden van de Nederlandse tak van de AEL. Abou Jahjah maakte zondag duidelijk dat hij de leiders van de Nederlandse afdeling bij elkaar heeft gezocht, maar zich "bijna niet" met het partijprogramma heeft bemoeid. Daarin worden onder meer drugs, prostitutie en de staat Israël afgewezen.

Abou Jahjah gaf aan dat mensen geen vrees moeten hebben voor de AEL. "Wij zijn moslim-democraten." Hij riep zijn volgelingen op "burgerschap met rechten en plichten" te tonen door volop mee te doen aan het maatschappelijke debat.

Hij toonde zich ontevreden over de "criminalisering" van de islam. De vermeende onderdrukking van de islamitische vrouw, zoals critici van de islam beweren, noemde Abou Jahjah "misbruik van de islam".