ROTTERDAM - De Tweede-Kamerleden die voor de oorzaak van de mogelijke vogelpestuitbraak naar scharrelkippen kijken, krijgen enige steun van viroloog A. Osterhaus van het Nationaal Influenza Centrum te Rotterdam.

"Onder scharrelkippen is het risico inderdaad groter'', reageert Osterhaus zondag. "Scharrelkippen hebben een grotere kans dan ander pluimvee op contact met poep van trekvogels. En onder trekvogels komt het vogelpestvirus in verschillende varianten voor, vaak zonder dat ze er zelf ziek van worden.''

Osterhaus meent echter dat het wat ver gaat om scharrelkippen nu reeds als de oorzaak aan te wijzen van de eventuele uitbraak. De Tweede-Kamerleden Atsma (CDA) en Oplaat (VVD) hadden deze gedachte zaterdag geopperd.

Osterhaus meent dat de besmette trekvogels uit allerlei richtingen kunnen komen. Nederland ligt op de route van sommige vogels die van Siberië via Scandinavië naar Afrika vliegen. Het is niet noodzakelijk dat dit vogels zijn uit Noord-Italië, waar vogelpest al enkele jaren heerst.

Preventief ruimen

De Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP) dringt aan op het preventief ruimen van alle pluimvee rondom de verdachte bedrijven in Barneveld, Renswoude en Scherpenzeel.

Dat heeft voorzitter J. Wolleswinkel van de NOP, onderdeel van de land- en tuinbouworganisatie LTO-Nederland, zondag gezegd. Volgens hem is de verdergaande aanpak nodig omdat het aantal verdachte bedrijven zich zaterdagavond uitbreidde van zes naar tien.

Wolleswinkel wil dat het ministerie liefst zondag nog begint met het afvoeren van dieren op de verdachte bedrijven, evenals bij de pluimveebedrijven in een straal van minstens 1 kilometer daaromheen. Het Productschap Vee Vlees en Eieren had zaterdag al gezegd ruiming te verwachten.

Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw kon zondag nog niet ingaan op het nieuwe verzoek. Later op de dag is beraad gepland tussen veterinaire ambtenaren en deskundigen van organisaties. Minister Veerman (Landbouw) keert naar verwachting zondag terug van zijn boerderij in Frankrijk.