LONDEN - Een groep van negen Britten die in Bagdad wilde fungeren als "menselijk schild'' bij een aanval op Irak, heeft dit dappere voornemen toch maar laten varen. Volgens The Sunday Telegraph hebben de Britten besloten maar terug te gaan naar hun moederland omdat het gevaar te groot zou zijn.

De Britten kregen eerder internationale aandacht door met dubbeldekker-bussen Bagdad binnen te komen. Ze kregen zaterdag net als zo'n tweehonderd andere activisten uit de wereld van Iraakse functionarissen te horen dat ze zich konden opstellen bij een van negen uitgekozen ,,strategische doelen''. Degenen die dat niet wilden, werden opgeroepen Irak weer te verlaten.

De vertrekkende vredesactivisten willen alleen burgerdoelen beschermen als schild, terwijl de doelen die Bagdad voor ogen vooral militaire doelen zijn. Iraakse functionarissen zien volgens de krant weinig heil in het opstellen van menselijke schilden op plaatsen die weinig kans lopen te worden gebombardeerd.

De nu ongeveer twintig achtergebleven Britse activisten in Bagdad vinden die Iraakse opstelling 'fair'. Zij blijven dan ook. "We zijn gekomen als menselijk schild en de Irakezen vragen ons nu een keuze te maken.''