ISLAMABAD - Pakistan heeft een van de leiders van deterroristische organisatie al-Qaeda gearresteerd. Het gaat om dewaarschijnlijke bedenker van de aanslagen van 11 september 2001,Kalid Sjeik Mohammed, melden Pakistaanse regeringsbronnen.

De Pakistaanse minister van Binnenlandse Zaken Faisal Hayat wilgeen details noemen, maar bevestigt dat er drie al-Qaeda-leden zijngearresteerd. Onder hen bevindt zich iemand die "op de FBI-lijstvan meest gezochte personen" staat.

Beloning van 25 miljoen dollar

Volgens Amerikaanse media is Sjeik Mohammed in samenwerking metde Amerikaanse federale politie gearresteerd in Rawalpindi, vlakbijIslamabad. Hij wordt er ook van verdacht het brein te zijn achterde aanslag op een Amerikaans burgervliegtuig op de Filipijnen in, waarvoor hij een jaar later is aangeklaagd. De FBI had eenbeloning van 25 miljoen dollar uitgeloofd voor informatie die totde arrestatie van de Koeweiti zou leiden.

Toekomstige aanslagen

De Verenigde Staten noemde de arrestatie "uitzonderlijkbelangrijk" omdat Sjeik Mohammed ook in de toekomst aanslagen hadkunnen beramen, aldus een regeringswoordvoerder. "Hij is hethoogste al-Qaeda-lid dat tot nu toe is gearresteerd."

Sjeik Mohammed is 37 of 38 jaar oud en zou binnen al-Qaeda ondermeer verantwoordelijk zijn voor de verdeling van fondsen. Volgenseen voormalig lid van de Franse geheime dienst zou daarbij ondermeer geld zijn gesluisd naar Jamaah Islamiyah, de Indonesischegroepering die verantwoordelijk is voor de aanslagen op tweenachtclubs op Bali in oktober. Daarbij vielen meer dan 190 doden.

De vertrouweling van Osama bin Laden zou ook betrokken zijngeweest bij de planning van de aanslagen op twee Amerikaanseambassades in Tanzania en in Kenia in 1998, waardoor 224 mensen omhet leven kwamen. Hij is de oom van Ramzi Youssef, die in 1993 deeerste aanslag op het World Trade Center pleegde.