ZAANSTAD - GroenLinks wil dat iedereen vanaf achttien jaarvolwaardig recht heeft op huursubsidie. Nu is het nog dat jongerentot 23 jaar alleen een woning mogen huren als de huur lager is dan euro.

GroenLinks-fractievoorzitter Halsema zei zaterdag in Zaanstadtijdens een verkiezingsbijeenkomst dat haar partij dat bedrag viaeen wetswijziging wil verhogen tot 565 euro. Dat is de grens dievoor volwassen huurders geldt.

De woningnood onder jongeren is GroenLinks een doorn in het oog.Tijdens de zogenoemde GroenLinks actiedag jongerenhuisvesting inZaanstad pleitte Halsema er ook voor leegstaande verdiepingen bovenwinkels geschikt te maken voor jongerenhuisvesting. Ook wilGroenLinks dat provincies en gemeenten meer ruimte krijgen omwoningen voor jongeren te bouwen.