WASHINGTON - Alle reizigers die de Verenigde Statenbinnenkomen, worden vanaf dit weekeinde gecontroleerd opradioactief materiaal. Die controle moet voorkomen dat terroristennucleair materiaal het land binnenbrengen.Dat vertelden Amerikaanse regeringsfunctionarissen aan de krantThe New York Times van zaterdag.

Het besluit is een van de belangrijksteterreurbestrijdingsmaatregelen die van kracht zijn geworden op hetmoment dat de douane, de immigratiedienst en achttien anderefederale diensten zaterdag formeel zijn opgegaan in het nieuwedepartement van Binnenlandse Veiligheid.

Detectieapparaten

Sinds de aanslagen van 11 september controleerden de VSincidenteel al mensen die het land binnenkwamen met behulp vandraagbare stralingsdetectoren. Maar vanaf dit weekeinde zijn erzoveel detectieapparaten in functie, dat alle binnenkomendereizigers op vliegvelden, in havens en aan de landsgrenzen - eenhalf miljoen per dag - op radioactief materiaal gecontroleerdkunnen worden.

Vuile bommen

Nu zijn 7000 douanebeambten uitgerust met een scanner, dieongeveer zo groot is als een semafoon. Over anderhalf jaar moetenalle 18.000 functionarissen die grenscontroles uitvoeren, er eenhebben. De apparaten kosten ongeveer 2500 euro per stuk.Douanecommissaris Robert C. Bonner zei dat de kans veel groteris geworden dat de smokkel van radioactieve materialen of 'vuilebommen' wordt opgemerkt. Hij verwacht niet dat het scannen van dereizigers tot vertragingen aan de grenzen leidt.

Terrorisme bestrijden

Met de scanners kunnen ook alle vrachtwagens die het landbinnenkomen, worden gecontroleerd. Vracht die via zee of lucht inde Verenigde Staten arriveert, wordt nog niet structureelgecontroleerd op straling. Het departement van BinnenlandseVeiligheid denkt dat dit over een jaar wel het geval zal zijn.

Het departement is opgericht om het terrorisme beter te kunnenbestrijden. Twintig federale diensten die met bewaking en controlete maken hebben, komen onder het departement te vallen. Daardoorzouden zij beter gecoördineerd hun werk kunnen doen.