AMSTERDAM - Amsterdam is terug in de toptien van bestewoonplaatsen ter wereld. Twee jaar geleden zakte de stad naar detwaalfde plaats, maar Amsterdam staat volgens onderzoeksbureauMercer Human Resource Consulting nu weer op tien.

"Amsterdam doet weinig onder voor andere topsteden, maar deverkeersopstoppingen blijven een heikel punt", concludeert Mercer.De score van de hoofdstad op gebied van veiligheid is met een 25steplaats een stuk minder.

Mercer houdt elk jaar een wereldwijd onderzoek naar deleefkwaliteit en persoonlijke veiligheid in grote steden. Hetbureau hield 215 steden tegen het licht. Daaruit blijkt dat de vijfveiligste woonplaatsen in Europa liggen. Het gaat om Luxemburg,Helsinki, Zürich, Genève en Bern. Gemeten naar het algemeneleefklimaat, is Zürich de beste plaats om te wonen.

Misdaadcijfers

Mercer baseert zich bij de scores voor persoonlijke veiligheidop misdaadcijfers, ordehandhaving en interne stabiliteit. De stedenworden afgezet tegen New York met als basisscore 100. Eenderde vande 215 onderzochte steden met een score boven de 100 punten ligt inEuropa. Amsterdam scoort 113,5 punten. Milaan, Athene en Romescoren lager dan 100 punten op de veiligheidsranglijst en zijndaarmee de minst veilige Europese steden. Volgens Mercer is dat hetgevolg van relatief hoge misdaadcijfers.

De minst aantrekkelijke stad ter wereld is Brazzaville in Kongo.Ook Bangui in de Centraal Afrikaanse Republiek, de Iraaksehoofdstad Bagdad en Pointe Noire in Kongo kunnen beter gemedenworden.