AMSTERDAM - Het overlijden van asielzoekers is in veelgevallen te voorkomen door preventieve maatregelen. Zowel desterfte op zich als een niet-natuurlijke dood, komt onderasielzoekers veel vaker voor dan onder de gemiddelde Nederlandsebevolking. Dat schrijven medische onderzoekers zaterdag in het NederlandsTijdschrift voor Geneeskunde. Het is de eerste keer dat de sterfteonder asielzoekers is onderzocht.

De onderzoekers brachten het aantal doden en de doodsoorzaak inkaart van asielzoekers die in 1998 en 1999 in de officiële opvangzaten. Het ging toen in totaal om ruim 90.000 asielzoekers van wieer 156 overleden, 115 mannen en 41 vrouwen. Bij 49 van hen ging hetom een niet-natuurlijke dood en vijftien hadden een infectieziekte.Verder werden veertien kinderen doodgeboren. Anders dan tevorengedacht, bleek de kindersterfte vrijwel niet af te wijken van hetgemiddelde in Nederland.

Zwemles

Veel meer mannelijke dan vrouwelijke asielzoekers stierven.Alleen jongens tussen de 5 en 19 jaar verdronken. Zwemles isvolgens de onderzoekers een simpele oplossing hiervoor. De sterftetussen de 20 en 39 jaar kwam vooral door ongevallen, moord,doodslag en suïcide. Geen enkele vrouw verdronk of stierf doorextern geweld. Wel pleegden twee vrouwen zelfmoord, evenalsachttien mannen.

Psychische klachten

De onderzoekers vinden de hoge mate van zelfdodingverontrustend. Ze wijzen erop dat 80 tot 90 procent van deasielzoekers psychische klachten heeft. Tussen de 6 en 11 procentheeft een posttraumatische stressstoornis. De onderzoekersbepleiten meer aandacht voor deze psychiatrische problemen engerichte hulp, zodat veel problemen in de opvang zijn te voorkomen.