NEW YORK - Het hoofd van de VN-wapeninspecteurs, Hans Blix, heeft zijn rapportage over Irak vrijdagavond aan de leden van de Veiligheidsraad gegeven. Het schriftelijke rapport is gemaakt voordat Irak aankondigde zijn al-Samoud-II-raketten te vernietigen, benadrukte Blix.

Volgens het rapport zijn "de resultaten op het gebied van ontwapening tot nu toe erg beperkt geweest. Irak heeft de kans gehad om te laten zien waar de verboden wapens zich bevinden of om geloofwaardige documenten te tonen die aangeven wat er met de wapens is gebeurd."

Blix verbaast zich erover dat Irak pas op een laat moment in actie kwam, terwijl het land al eerder de kans had om volledig mee te werken met de wapeninspecties.

Maar er staan ook positieve opmerkingen in over de medewerking die Irak aan de inspecteurs verleend. Sinds 1 december hebben de VN-medewerkers 550 inspecties verricht op 350 locaties. "In vrijwel alle gevallen is ons daarbij zonder oponthoud toegang verleend."

Het twaalf pagina's tellende rapport is overhandigd aan de pers, hoewel eerder was gezegd dat het pas maandag zou worden gepubliceerd.