LEEUWARDEN - Friesland ijvert voor een eigen kleine universiteit, waar studies als de Friese taal, watertechnologie en landbouw aangeboden kunnen worden. De provincie Friesland wil in samenwerking met de HBO-instellingen en de Open Universiteit in Leeuwarden onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Onderwijsgedeputeerde J. Ploeg overlegt de komende weken met de verschillende partijen. Hij wil de plannen nog niet nader toelichten, omdat deze nog in een pril stadium verkeren. Studenten kunnen momenteel in Leeuwarden alleen een propaedeuse van bepaalde studies volgen in dependances van de universiteiten van Groningen, Twente en Wageningen.