WILLEMSTAD - Nederland stopt 7 miljoen euro in uitbreiding en modernisering van de kustwacht van de Nederlandse Antillen en Aruba. Dat heeft minister Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) gezegd op Curaçao. Remkes bezocht vrijdag kustwachtbasis Parera op het eiland.

Voorwaarde is dat de Antillen en Aruba hun jaarlijkse bijdrage aan de kustwacht vanaf 2003 gaan voldoen. Sinds de oprichting van de kustwacht in 1996 zijn noch de Antillen noch Aruba hun betalingsverplichting nagekomen. De achterstand is opgelopen tot naar schatting 20 miljoen euro. Nederland heeft dit bedrag de afgelopen jaren voorgefinancierd uit de begroting voor de koninkrijksrelaties.

Volgens Remkes willen de Antillen graag dat hun aandeel structureel uit deze post wordt gefinancierd, maar hij wil dat niet. "Dat vind ik een onwenselijke oplossing want dat geld is bestemd voor projecten voor de Antillen. Maar ik ben wel praktisch, dus we hebben afgesproken dat we het voor de achter ons liggende jaren zo laten en dat in de toekomst de Antillen hun eigen bijdrage gaan betalen."

Remkes zegt het belangrijk te vinden dat vanuit de gemeenschappelijkheid van de operatie er daadwerkelijk wordt meebetaald. De minister zegt vertrouwen te hebben in de toezegging van de Antilliaanse regering, dat de bijdrage de komende jaren wel wordt voldaan. "Ik ga af op de handtekening van minister-president Ys, "aldus Remkes.

De kustwacht is sinds 1996 op de Antilliaanse eilanden en Aruba operationeel en houdt zich voornamelijk bezig met drugsbestrijding. Jaarlijks kost de kustwacht 16 miljoen euro. Nederland neemt hiervan tweederde deel voor haar rekening, de Nederlandse Antillen tweenegende en Aruba eennegende deel.