AMSTERDAM - Het gerechtshof in Amsterdam heeft de Haarlemse huisarts P. Sutorius donderdag schuldig verklaard aan hulp bij zelfdoding op de oud-senator E. Brongersma in 1998. Maar hij krijgt geen straf opgelegd.

Het hof vindt dat Sutorius gehandeld heeft uit grote betrokkenheid en mededogen met zijn patiënt, zodat iedere vorm van bestraffing misplaatst is. Eerder ontsloeg de rechtbank in Haarlem hem van strafvervolging.

Het hof in Amsterdam vindt echter dat, omdat er geen sprake was van uitzichtloos en ondraaglijk lichamelijk of psychiatrisch lijden, Sutorius andere hulpverleners in had moeten schakelen. Nu hij in een vroeg stadium zijn patiënt had toegezegd mee te werken aan hulp bij euthanasie, kan hij in de ogen van het hof geen beroep doen op een noodtoestand.

/NIEUWSEuthanasie en hulp bij zelfdoding voortaan legaalHof heropent onderzoek euthanasiezaak Brongersma