WASHINGTON - Het door de Democraten gedomineerde Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft donderdag ingestemd met wetgeving die voorschrijft dat binnen 120 dagen een begin wordt gemaakt met de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Irak.

NUVIDEO##http://www1.nu.tv/home/video/show/2509 Het besluit viel met 223 tegen 201 stemmen, ondanks de dreiging met een veto door president George Bush. Bush heeft gezegd dat hij pas op zijn vroegst in september over een koerswijziging in het Irak-beleid wil nadenken, nadat de militaire leiders een rapport hebben uitgebracht over de situatie in Irak.

Vooruitgang

Voor de stemming presenteerde de regering een rapport over Irak, waarin zij vaststelt dat de Iraakse regering weinig vooruitgang boekt bij het doorvoeren van de door de Amerikanen gewenste politieke, militaire en economische hervormingen.

Het Huis van Afgevaardigden had opdracht gegeven het rapport op te stellen.