EINDHOVEN/DEN BOSCH - Het is slecht gesteld met de brandveiligheid in cafés in Eindhoven. Dat zegt de brandweer naar aanleiding van de 'Veilig Uit'-controles die met het oog op de carnavalsdrukte zijn gehouden.

Slechts 36 van de 205 gecontroleerde bedrijven voldeden aan de brandvoorschriften. De 169 andere gelegenheden gingen in de fout. In negen gevallen werd direct een boete opgelegd. In de meeste gelegenheden konden gevaarlijke situaties ter plekke worden opgelost. Het ging daarbij vaak om afgesloten vluchtwegen en brandbare versieringen.

De brandweer is verontrust over de cijfers, aldus een woordvoerster. "We voeren deze controles uit naast onze reguliere controles. En het lijkt er toch op dat ondernemers de veiligheid van hun klanten en van zichzelf niet zo belangrijk vinden."

Carnaval-controle

De 'Veilig Uit'- controles worden sinds 1999 uitgevoerd rond de kerst en carnaval. "Ondernemers weten dat we komen. Ook weten ze waaraan ze moeten voldoen, dat staat in hun gebruiksvergunning." Volgens de woordvoerster blijkt uit de cijfers dat de naleving van brandvoorschriften nog altijd extra aandacht verdient.

Ondernemers die niet aan de voorschriften voldeden, krijgen een hercontrole. Zijn de problemen dan nog niet verholpen, dan kan de zaak worden gesloten. De brandweer zal tijdens de carnaval blijven controleren op naleving van de voorschriften.