DEN HAAG - Het dragen van een boerka of nikab op straat moet worden verboden. Vrouwen die met de gezichtsbedekkende kledingstukken naar buiten gaan, riskeren een boete van maximaal 3350 euro of een celstraf van twaalf dagen. Zo luidt de inhoud van een initiatiefwetsontwerp dat PVV-leider Geert Wilders donderdag in de Tweede Kamer heeft ingediend.

In het wetsvoorstel worden de boerka en nikab omschreven als "een uiting van afwijzing van de Westerse kernwaarden". De gelaatsbedekkende kleding vormt een veiligheidsrisico en belemmert de emancipatie en integratie van vrouwen, aldus de initiatiefwet.

Wetsvoorstel

Het is onwaarschijnlijk dat het wetsvoorstel in de huidige vorm wordt aangenomen. Het CDA en de VVD zijn weliswaar voorstander van een verbod, maar vinden dat het moet gelden voor alle gelaatsbedekkende kleding. Wilders concentreert zich op de boerka en de nikab. Bivakmutsen bijvoorbeeld worden niet genoemd in de initiatiefwet.

"Wij willen een verbod op alle gelaatsbedekkende kleding. Daarbij gaat het ons niet om religieuze uitingen, maar om de bescherming van de openbare orde", reageerde CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg.

Zijlstra

Haar VVD-collega Halbe Zijlstra vindt dat Wilders symboolpolitiek bedrijft door zich uitsluitend te richten op de boerka en nikab. Beide fracties wijzen erop dat het voorstel daardoor botst met anti-discriminatiewetgeving.

Wilders kreeg in 2005 een Kamermeerderheid achter een motie waarin hij het kabinet opriep de boerka te verbieden. Toenmalig VVD-minister Rita Verdonk kondigde een jaar later aan dat er een algemeen verbod zou komen op gezichtsbedekkende kleding in de publieke ruimte, zoals op straat en in het openbaar vervoer.

Afgezwakt

Het nieuwe kabinet heeft dat in het regeerakkoord afgezwakt en stelt dat dit soort kleding in voorkomende gevallen kan worden verboden om de openbare orde en veiligheid te beschermen.

Deskundigen schatten dat in Nederland hooguit enkele honderden vrouwen uit religieuze overwegingen de straat op gaan met gelaatsbedekkende kleding. Concrete cijfers daarover zijn niet beschikbaar.