RIJSWIJK - De jeugdwethouders van de vier grote steden vinden dat het plan van minister Rouvoet (Jeugd en Gezin ) voor een Elektronisch Kind Dossier (EKD) niet ver genoeg gaat. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag hebben Rouvoet hierover een brief geschreven, zo is donderdag bekend geworden.

NUVIDEO##http://www1.nu.tv/home/video/show/2522 De gemeenten zijn bang dat in het kinddossier vooral medische informatie terecht komt, terwijl het volgens de grote steden juist belangrijk is ook te vermelden of er andere problemen in het gezin zijn. Instanties kunnen op die manier beter inschatten of het kind kans loopt op mishandeling of verwaarlozing.

De overheid wil met de invoering van het kinddossier voorkomen dat instanties langs elkaar heen werken of dat er te laat wordt ingegrepen, zoals bij het Maasmeisje, dat vorig jaar in delen werd teruggevonden in de Maas.

Psychiatrische rapportages

In het dossier zouden ook gegevens van bijvoorbeeld het maatschappelijk werk, de psychiatrische rapportages en het onderwijs moeten staan, stellen de gemeenten. Ze vinden het een stap terug om de informatie over het kind in het dossier te beperken.

Rouvoet verbaast zich erover dat de grote steden nu met hun opmerkingen komen, liet hij via zijn woordvoerder weten. Al jaren is duidelijk dat het kinddossier een medisch dossier is, onlangs is dat ook nog eens vastgelegd in het bestuursakkoord dat het kabinet met de gemeenten heeft gesloten.

Ontwikkeling

De minister wijst erop dat het dossier naast medische gegevens ook informatie kan bevatten over mogelijke risico's voor de ontwikkeling van het kind. Dan kan het gaan om informatie over de ouders, zoals werkloosheid of drugsverslaving. Het EKD kan echter niet worden gekoppeld met systemen van bijvoorbeeld politie of uitkeringsinstanties omdat dit strijdig is met privacyregels.